The project team

The National Institute for Materials Physics Bucharest

Membrii echipei Poziția ocupată Gradul științific
Matei Elena Responsabil de proiect CS II
Diculescu Victor Constantin Cercetător CS III
Beregoi Mihaela Cercetător Asistent de cercetare
Evanghelidis Alexandru Cercetător Asistent de cercetare
Cioca Eugen Mihai Inginer Inginer dezvoltare tehnologică I
Dobrescu Gabriel Inginer Inginer dezvoltare tehnologică I